Categorieën
Terminologie

Medische Termen Belgisch-Nederlands

Een lijst met een groot aantal Nederlandstalige medische termen die in België of in Nederland worden gebruikt.

Medische Termen Belgisch-Nederlands bestaat uit een lijst met een groot aantal Nederlandstalige medische termen die in België of in Nederland worden gebruikt. Van deze termen mag niet worden aangenomen dat zij in beide landen worden gebruikt en begrepen. De opgenomen termen zijn afkomstig uit verschillende gebruiksregisters en betreffen in hoofdzaak woorden en uitdrukkingen uit de omgangstaal met betrekking tot gezondheid en ziekte, algemene medische termen voor communicatie tussen artsen en patiënten en enige specialistische medische termen die beroepsbeoefenaren in de zorg onderling gebruiken.


Applicaties/producten