Categorieën
Onderwijs

Posters in de klas

Bent u leraar Nederlands en kan uw klaslokaal wel wat nieuws aan de muur gebruiken? Wij stellen een pakket van vijf informatieve en kleurrijke posters beschikbaar, dat u voor een totaalbedrag van € 15,- (inclusief verzendkosten) bij ons kunt bestellen.

De posters zijn op A2-formaat (42 x 59,4 cm, 250 g/m2) en beschrijven kort en duidelijk verschillende onderwerpen die in de lessen Nederlands behandeld kunnen worden, of waarover leerlingen presentaties kunnen houden en (profiel)werkstukken kunnen schrijven. De vijf onderwerpen zijn: nieuwe woorden (neologismen), het Woordenboek der Nederlandsche Taal, grammatica, het Algemeen Nederlands Woordenboek en spelling.

Bestellen

Wilt u zo’n posterpakket ontvangen? Maak dan € 15,- over op rekeningnummer NL39 INGB 0000 0256 05 op naam van Instituut voor de Nederlandse Taal en onder vermelding van ‘Posters in de klas’. Stuur vervolgens een mail met uw adresgegevens naar secretariaat@ivdnt.org, dan sturen wij u het pakket zo snel mogelijk toe. Liever een factuur ontvangen? Vermeld in uw mail dan de volgende factuurgegevens: naam van de school, naam en mailadres contactpersoon, volledige adresgegevens, KvK-nummer en btw-nummer.