EAFT

Startdatum: 25/11/2021
Einddatum: 26/11/2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Dublin City University
Terminologie

‘Terminology in Challenging Circumstances’ vormt het thema van het volgende terminologiecongres dat de European Association for Terminology op donderdag 25 en vrijdag 26 november organiseert in Dublin. Het congres vindt plaats in samenwerking met twee afdelingen binnen de faculteit Humanities and Social Sciences van Dublin City University (Fiontar & Scoil na Gaeilge en School of Applied Language and Intercultural Studies). De uitdagingen die zich kunnen aandienen voor de terminologie laten zich in verschillende subthema’s groeperen, zoals werkzaamheden op onbezoldigde of vrijwillige basis, in crisisomstandigheden, ten behoeve van minderheidstalen en bedreigde talen, en op het vlak van de financiële kost.

  • Organisator: European Association for Terminology