Agenda

Week van het Nederlands

30 september 2023 - 07 oktober 2023

Sinds 2015 zet de Week van het Nederlands de Nederlandse taal jaarlijks een week lang in het zonnetje. De organisatie van de Week is in handen van Vlaams-Nederlands huis deBuren en wordt mee gefinancierd door de Nederlandse Taalunie. Tijdens de Week van het Nederlands presenteert het Instituut voor de Nederlandse Taal samen met verschillende partners de webinarreeks 'Werken met online taalbronnen', de digitale versie van het Juridisch Woordenboek Nederlands-Spaans en een podcast over hoe je gevoel uitdrukt in grammatica.

Presentatie Juridisch Woordenboek Nederlands-Spaans

04 oktober 2023
ITC, Rapenburg 65 Leiden

Op woensdag 4 oktober 2023, tijdens de Week van het Nederlands, presenteren het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) en de Stichting Rechtstaal de digitale versie van Oosterveld & Vuyk, Juridisch Woordenboek Nederlands-Spaans II (JWSII). Het programma bestaat uit verschillende sprekers waaronder oud-minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin en de redacteuren Consuelo Oosterveld-Egas Repáraz en mr. Theresa Munneke-Lourens.

Werken met online taalbronnen: CHN (webinar)

05 oktober 2023
online

Om het hedendaagse Nederlands te monitoren legt het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN) aan: een steeds groeiende tekstverzameling van inmiddels meer dan 2.500.000 teksten. In deze webinar leer je van INT-taalkundige Katrien Depuydt wat het CHN is en hoe je ermee kunt werken.

Werken met online taalbronnen: Woordcombinaties (webinar)

12 oktober 2023
online

Woordcombinaties is een online taalhulp in ontwikkeling die ondersteuning biedt bij het gebruiken van woorden in context. In deze webinar leer je van INT-taalkundige Lut Colman wat de talloze mogelijkheden zijn van Woordcombinaties.

CLARIN Annual Conference 2023

16 oktober 2023 - 18 oktober 2023
Leuven, België

De jaarlijkse CLARIN-conferentie wordt gehouden om ideeën en ervaringen in verband met de CLARIN-infrastructuur uit te wisselen, en is bedoeld voor de mensen die betrokken zijn bij de werking en het uitbouwen van die infrastructuur en voor vertegenwoordigers van de gebruikers ervan uit de sociale en de menswetenschappen.

Werken met online taalbronnen: e-ANS (webinar)

07 november 2023
online

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (e-ANS) is de meest uitgebreide beschrijving van de Nederlandse standaardtaal. Je vindt er informatie over grammaticatermen, klanken, woordsoorten, de opbouw van zinnen en nog veel meer. In deze webinar laat INT-taalkundige Frank Landsbergen zien wat er allemaal te vinden is in de e-ANS en hoe je het in de praktijk kunt gebruiken.

Werken met online taalbronnen: Historische Woordenboeken (webinar)

14 november 2023
online

Het INT stelt vier wetenschappelijke historische woordenboeken van het Nederlands via één zoekapplicatie beschikbaar voor onderzoekers, docenten, studenten en andere belangstellenden. Samen beschrijven ze de Nederlandse woordenschat van circa 500 tot 1976. Als je de mogelijkheden van de zoekfuncties niet kent, kan vinden wat je zoekt lastig zijn. INT-taalkundige Roland de Bonth geeft opheldering in deze webinar.

HSN Conferentie Onderwijs Nederlands

17 november 2023 - 18 november 2023
Hogeschool Rotterdam

De HSN Onderwijs Conferentie Nederlands vindt dit jaar plaats op 17 en 18 november bij Hogeschool Rotterdam. Deze jaarlijkse conferentie richt zich op leeromgevingen in Nederland en Vlaanderen en alle niveaus waarin Nederlands geleerd wordt.