Categorieën
Corpora & lexica

PAROLE-lexicon

Het PAROLE-lexicon is een computationeel lexicon met modern Nederlands taalmateriaal van ongeveer 1970-1998. Het bevat ruim 20.000 entry’s, die voorzien zijn van woordsoort, getal, naamval en gebruik in de zin. Het lexicon is onderdeel van een project voor basiscorpora en -lexica voor alle Europese talen.

English version

PAROLE lexicon

The PAROLE lexicon is a computational lexicon with contemporary Dutch language material roughly covering the period 1970-1998. It contains over 20,000 entries, which have been provided with part of speech, number, case and syntactical complementation patterns.

The lexicon was created in the context of the LE-PAROLE project (MLAP/LE2-4017), which aimed at compiling a basic corpus and a basic lexicon for each European language. The lexicon was built in the period 1996-1998. The entry list was based on our own 5, 27 and 28 million words corpora and of two other lexicons.


Applications/products

Further reading

Het PAROLE-lexicon is een computationeel lexicon met Nederlands taalmateriaal van ongeveer 1970-1998. Het bevat ruim 20.000 entry’s, die voorzien zijn van woordsoort, getal, naamval en syntactische complementatiepatronen.

Het lexicon is gemaakt in de context van het LE-PAROLE-project (MLAP/LE2-4017), dat als doel had basiscorpora en -lexica samen te stellen voor alle Europese talen. Het lexicon is gebouwd in de periode 1996-1998. De entrylijst is samengesteld op basis van de drie toen voorhanden zijnde miljoenenwoordencorpora van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en twee lexica.