Categorieën
Corpora & lexica

Nederlab

Nederlab is een webinterface die onderzoekers in staat stelt verspreide digitale historische corpora als eenheid te doorzoeken en te analyseren; dit geldt zowel voor de teksten zelf als voor de metadata.

English version

Nederlab

Project description

Digital historical texts are being made accessible in all kinds of different places, by different institutes and in different ways. Nederlab aims to set up a user-friendly web interface which allows researchers to search and analyze all these separate corpora as a unity, both on a textual level and on a metadata level. This makes it possible to trace long-term changes in Dutch language, literature, culture and society.

Our role

The Dutch Language Institute is primarily responsible for the supplying of lexicon data to enrich the historical material. We also enrich corpus material that has be carefully checked – the so-called ‘gold standard’ – in order to be able to train and evaluate various tools. Additionally, various corpora are adapted and added to the web interface.

Nederlab is an NWO project. It started on 1 January 2013 and continued until 31 December 2017.


Applications/products

Further reading

Projectbeschrijving

Digitale historische teksten worden op allerlei verschillende plaatsen, door verschillende instellingen en op verschillende manieren beschikbaar gesteld. Nederlab wil een gebruiksvriendelijke webinterface inrichten vanwaaruit onderzoekers al deze losse corpora als eenheid kunnen doorzoeken en analyseren, zowel op tekstniveau als op metadataniveau. Dit maakt het mogelijk langetermijnveranderingen in de Nederlandse taal, letterkunde, cultuur en maatschappij te traceren.

Onze rol

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) is met name verantwoordelijk voor lexicondata om het historische materiaal mee te verrijken. Daarnaast verrijkt ons instituut corpusmateriaal dat zorgvuldig gecontroleerd is – de zogenaamde ‘Gouden standaard’ – om diverse tools te kunnen trainen en evalueren. Ook past het INT diverse corpora aan en voegt ze vervolgens toe aan de webinterface.

Nederlab was een NWO-project. Het is gestart op 1 januari 2013 en duurde tot 31 december 2017.


Applicaties/producten

Meer lezen