Categorieën
Woordbaak

Gebeurt er iets strafbaars bij een hackathon?

“Pssst, de AIVD organiseert een hackathon!” Best een vreemd bericht op aivd.nl, want hacken is computers kraken, en dat is toch strafbaar? Gebeuren er bij een hackathon dingen die niet mogen?

Nee hoor. Een hackathon is een bijeenkomst van IT’ers die georganiseerd wordt om aan gezamenlijke projecten te werken, meestal aan nieuwe programma’s en software. Van tevoren is bepaald hoelang de bijeenkomst duurt: doorgaans niet zo lang, en dan is er dus tijdsdruk. Maar omdat de ontwikkelaars verder creatieve vrijheid hebben, vinden ze de hackathons meestal wel erg inspirerend: “een combinatie van fun en keihard coderen”, staat op exact.com.

Inbreken

We hebben het woord hackathon uit het Engels geleend. In die taal is het een mixwoord van (to) hack en marathon. Het woordstukje –athon wordt vaker gebruikt in nieuwe woorden om aan te geven dat iemand een hele tijd achter elkaar met één ding bezig is. Maar bij dat hack ontstaat de verwarring, want in het Nederlands kennen we het werkwoord hacken vooral in de betekenis ‘computers kraken; met kwade bedoelingen inbreken in computers’. Maar in het Engels betekent to hack ook gewoon ‘computerprogramma’s en software ontwikkelen’, en dat is ook precies wat er bij een hackathon gebeurt.