Vacatures & stages

Het Instituut voor de Nederlandse Taal zoekt regelmatig nieuwe medewerkers en stagiairs. Hieronder een overzicht van vacatures en stageplaatsen.

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Stages

Stage PARSEME-NL corpus

PARSEME is een internationaal initiatief waarbinnen meertalige corpora worden ontwikkeld en onderhouden die geannoteerd zijn voor meerwoorduitdrukkingen (MWEs). Wij op zoek naar een stagiair(e) die gaat meewerken aan de annotatie van verbale MWEs in het Nederlandse corpus.

Contact: Carole Tiberius

Lees meer (pdf)

Stageplaatsen voor de opbouw van de Database Geschiedenis Nederlandse Taalkunde (DAGENTA)

Het doel van DAGENTA is om historische werken over de Nederlandse taal te ontsluiten, met name grammatica’s, spellinggidsen en eentalige en meertalige leerboekjes, en daarmee het historisch taalonderzoek te stimuleren en vergemakkelijken, zowel voor de neerlandici in de Lage Landen als voor de neerlandici extra muros. Voor de uitbreiding van DAGENTA zoeken we stagiairs of vrijwilligers die o.a. op zoek gaan naar taalkundige werken en bibliografische gegevens kunnen verwerken.

Contact: Nicoline van der Sijs

Lees meer (pdf)

Stage of vrijwilligerswerk t.b.v de Etymologiebank

Het Instituut voor de Nederlandse Taal host de zeer populaire Etymologiebank waarop 65 etymologische werken beschikbaar worden gesteld. Wij willen de inhoud van de Etymologiebank uitbreiden met oude of nieuw geschreven etymologische artikelen en woordenboeken. Voor de toevoeging en verrijking van de database zoeken we stagiairs of vrijwilligers.

Contact: Nicoline van der Sijs

Lees meer (pdf)

Stage of vrijwilligerswerk t.b.v de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

We zijn op zoek naar een of meer stagiairs of vrijwilligers die meehelpen aan het ontsluiten van dialectwoordenboeken, zodat deze kunnen worden toegevoegd aan de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten, de eWND. Hiervoor moet aan de dialecttrefwoorden een Standaardnederlandse of vernederlandste vorm worden toegevoegd – die vorm moet worden gereconstrueerd op basis van de klankcorrespondenties: in oostelijke dialecten corresponderen old, holt met oud, hout, dus boltiën zal in het Standaardnederlands een boutje zijn.

Contact: Nicoline van der Sijs

Lees meer (pdf)

Stage corpuslinguïstiek

Voor het Moroccorp, een corpus van tien miljoen woorden chatmateriaal in het Nederlands door Marokkaans-Nederlandse taalgebruikers, zoeken we een stagiair(e) die helpt bij het handmatig controleren van de automatisch gegenereerde annotaties.

Contact: Katrien Depuydt (taalkundige verrijkingen) en Vivien Waszink (onderzoek)

Lees meer (pdf)

Stage hedendaagse lexicografie (Woordenboek van Nieuwe Woorden)

Wij zoeken regelmatig stagiairs die meewerken aan het opsporen, verzamelen en lexicaal-semantisch bewerken van neologismen, nieuwe woorden, in het Nederlands ten behoeve van de neologismenverzameling van het INT en het Woordenboek van Nieuwe Woorden (WNW).

Contact: Vivien Waszink

Lees meer (pdf)

Stage hedendaagse lexicografie (Algemeen Nederlands Woordenboek)

Voor het Algemeen Nederlands Woordenboek zijn we soms op zoek naar stagiairs die meewerken aan het verwerken van specifieke informatie in de woordenboekartikelen en/of het lexicaal-semantisch bewerken van hedendaags woordmateriaal voor ditzelfde woordenboek. Tot in elk geval juni 2024 kunnen we geen nieuwe stagiairs begeleiden.

Contact: Boukje Verheij

Stage lexiconbouw

Wij zoeken studenten die meewerken aan het aanbrengen van koppelingen tussen de Nederlandse lemmata van de vertaalwoordenschat en de moderne lexiconcomponent van GiGaNT.

Contact: Carole Tiberius en Katrien Depuydt

Lees meer (pdf)

Stage terminologie

Wij zoeken stagiairs voor het opbouwen van een termenbank met hogeronderwijsterminologie.

Contact: Dirk Kinable en Frieda Steurs

Lees meer (pdf)