Categorieën
Taalmateriaal uitgelicht

GiGaNT-Molex

Computationeel lexicon dat Nederlandse woorden uit het hele taalgebied beschrijft.

GiGaNT staat voor Groot Geïntegreerd Lexicon van de Nederlandse Taal en is ontwikkeld door het Instituut voor de Nederlandse Taal. Het doel van GiGaNT is om op termijn alle woorden van de Nederlandse taal vanaf de zesde eeuw tot en met het heden te beschrijven in alle mogelijke spelling- en vormvarianten. Het lexicon kent twee hoofdmodules: GiGaNT-Hilex, de historische lexiconcomponent, en GiGaNT-Molex, de moderne lexiconcomponent.

Herakles in gevecht met de Gigant Alkyoneus [via Wikimedia Commons]

GiGaNT-Molex bevat Nederlands materiaal uit Nederland en de Caribische rijksdelen, België en Suriname, afkomstig uit hedendaags corpusmateriaal van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Alle lemmata en paradigmata zijn handmatig nagekeken en conform de officiële spelling.

Aan GiGaNT-Hilex en aan GiGaNT-Molex wordt nog altijd gewerkt. In 2022 is van GiGaNT-Molex versie 2.0 verschenen, waarin 223.153 lemmata en 751.448 woordvormen met afbrekingen zijn opgenomen. Het lexicon is te downloaden voor commercieel en niet-commercieel gebruik. Dit computationeel lexicon is ontwikkeld voor computerlinguïstische tools, het dataformaat is TEI-XML en TSV.


Bekijk hier het archief van Taalmateriaal uitgelicht.